Planeta Ziemia

Planeta Ziemia

Jest naszym wspólnym domem.

Każdy rozsądny i myślący człowiek dba o swój dom, o swoje miejsce i swój azyl. Człowiek jest największym zagrożeniem dla ekosystemu. Jego działalność na przestrzeni wieków degraduje środowisko. Niekontrolowane odłowy, tysiące ton śmieci, w tym śmiercionośny plastik, zabijają ten nasz dom.

Jednocześnie coraz wyraźniej słychać głos sprzeciwu, oddolnych akcji proekologicznych i zwiększonej dbałości o nasze naturalne środowisko. Nurek na własne oczy widzi jak wielkim problemem stały się śmieci w rzekach, jeziorach i oceanach. Ile milionów zwierząt rocznie oddaje swoje życie w dramatycznym spotkaniu z plastikową reklamówką lub w wyniku błędu z rozrośniętą plamą ropy naftowej.

Mówimy nie - zaśmiecaniu Planety i mówimy nie - bezsensownemu zabijaniu rekinów, czy tresowaniu delfinów.